Betingelser og vilkår

Vi sender giro sammen med varen for betaling etter levering.